Shubhangi Salunke


सिद्धांतबिंदुमधील श्लोक तसेच व्यासांऩी शुकांकरिताचे जे भगवत्स्तुतीचे श्लोक व्यक्त केले ते गायन खुपच गोड गायल्या गेले आहेत.